Min nya lilla vrå

Mål och mening med livet!

Posted on: 21 april, 2017

Fredag.. igen.. en vecka till har gått och jag har mest softat under min ledighet ..jag har inte gjort speciellt mycket denna vecka. Fast då jag tänker efter så har jag gjort en hel del ändå.

Städning ..är lite eftersatt härhemma ..vet inte varför men jag städar då det behövs ..dammsuger och håller efter, plockar undan och håller någorlunda ordning.. det räcker för nu. Jag har så mycket annat att tänka på ..som tar min energi. Jobbet, mamma och mitt barnbarn som har speciella behov. Jag vet att det är ganska så dumt att uppslukas så och bli så engagerad ..men det är sådan jag är.. och jag kan inte låta bli att försöka göra saker och ting bättre.

På jobbet är det som det är och har varit i många år så egentligen är det meningslöst att ens bry sig om att försöka förbättra ..men så tänds det ett litet hopp och så greppar man det hoppet igen.. och försöker åter med något för att få till något som gör att man kan jobba på ett tag till. Jobbet är ändå ganska så trivialt och problemen där är ganska så vanliga ..så varför lägga energi på det.. det finns andra ting i världen som är viktigare än ett antal personer som inte kan samarbeta på bästa sätt. Så jag ser det egentligen som ett simpel företeelse .. där vuxna människor som skapar problem som egentligen inte finns ..man gör en höna av en fjäder.. det orkar inte jag lägga energi på.. energi som jag kan behöva på annat håll. Men man rycks med i allt och det är svårt att inte undgå det som sker fastän man inte vill så gör man det ändå..  så jag förstår varför jag är så energilös emellanåt. På jobbet är man mesta delen av dygnets timmar så det är viktigt att det fungerar för att man ska må bra för att kunna  göra ett bra jobb. Vi sköter vårt jobb det är jag helt övertygad om.. alla vet vad som krävs av oss.  Så vad är problemet? Suck!

Jag lägger hellre min energi på dem jag älskar.

Det är mycket som man ska tampas med här i livet.. en del säger att livet är en strid.. men så ser inte jag det ..visst är det mycket man ska tampas med och det är inte alltid så lätt.. men det är säkert så det ska vara. Att inte ge sig eller låta sig trampas på ..kan säkerligen ses som en strid.. för livet är ansträngande tidvis ..och det finns mycket konkurrens och avund inblandat i denna ständigt pågående fejd. Alla har sitt och man håller på sitt i den mån det är hållbart ..ingen vill förlora sin heder ..eller vad det nu kan handla om. Värderingar vi fått med oss genom vår uppväxt och som vi håller på för de har ju format oss till dem vi är.. det är svårt att ändra på sina inlärda grundvärderingar ..och tänka lite utanför boxen. Men det är nog så man bör göra ..tänka lite annorlunda ibland och inte vara så himla princip fast hela tiden.. bara för att det  har funkat hitintills så kanske det ändå finns andra sätt som också fungerar.

Tänk utanför boxen ..det är min rekommendation.  Var inte så fyrkantig hela tiden ..pröva något som är runt eller varför inte trekantigt?

Alla vill väl ha ett liv som är behagligt och fyllt med mening? Det är min tes om hur ett bra liv ska se ut.. man ska ha det lugnt och skönt och det ska flyta på i en takt som passar en ..en takt som man själv kan råda över.. det är inte omgivningen som styr åt vilket håll  du ska gå åt.. man ska gå på den stig som man själv vill gå på och själv upptäcka livets alla gupp och krokigheter och lära sig av dem och bli en person som du själv kan stå upp för.

Är man dessutom omgiven av människor som älskar en och som stöttar en på denna livets väg ..kan man gå hur långt som helst.. och bli det man vill bli. Har man människor som tror på dig  och som backar upp dig i alla lägen så är det enklare att fortsätta på den väg man valt. Jag vet .. för blir man inte uppbackad så blir vägen snårigare att ta sig fram på.

Jag förundras hela tiden och överraskas av hur människor fungerar ..det sociala spelet och de regler som kan sättas upp i grupper .. intresserar mig ..för det kan finnas oskrivna regler som kan vara otydliga att tyda. Det kan ta lång tid att upptäcka att det finns sådana regler.. för ingen säger att de finns. Ingen vet vem som bestämt dem ej heller varför de ska följas.. så hur ska man då veta om dem då man kommer som ny ..för de finns inte med i någon arbetsbeskrivning.

Om man dessutom har en diagnos som man har fått för att den finns och den dessutom  finns nerskriven på papper av den anledningen att alla ska veta om att man har behov av viss stöttning i livet. Så kan diagnosen  te sig som en stämpel man fått bara för att alla ska veta om att man är annorlunda … om man inte får den stöttning som man så väl behöver för att klara sig på bästa sätt genom livet.

Man behöver någon som släcker små bränder.. innan de sprider sig och blir till stora osläckbara eldar. Någon som finns i närheten som kan avstyra att det börjar brinna och som kan tillrättavisa och leda små människor att agera på bästa sätt innan det hettar till och en brand redan är tänd.

Har man autism så behöver man nöta in ett beteende många gånger ..det tar längre tid att lära sig saker som är självklara för andra.. rutiner är viktiga och kontinuitet i vardagen är ett måste för barn som har autism och det är bra för alla  barn att veta om hur det fungerar.. men för vissa är det mycket svårare att veta hur det fungerar utanför sin egna lilla välfungerande värld. Hur man ska göra för att få vänner till exempel är ingen enkel sak .. hela det sociala spelet är svårt att begripa sig på om man har autism. Andra kan tycka att man är konstig.. inte bra utan kanske väldigt dålig i vissas ögon och kanske tror en del att man är mindre intelligent, bara för att man behöver lugn och ro och inte får in saker lika snabbt som de andra i klassen.

Allas lika värde är kanske inte lika mycket värt om man har ett större behov av viss stöttning och inte får det tillgodosett. Så ser jag på det.. värdet är inte betalbart utan det ska vara självklarheter ..man ska inte säga att man inte har råd.. för vem är det som får betala i slutänden..jo det får barnet göra ..ett barn som inte får rätt hjälp stjälps då man anser att det redan finns en fungerande plan som de ska fortsätta att följa. Det är förödande för dessa barn att inte få den hjälp de har rätt till. Det är en stor katastrof att man blir ombedd att skaffa fram en diagnos och sen ingen hjälp får.

Jag tror att skolan bara ville ha diagnosen för att kunna bli av med mitt barnbarn.. sätta en stämpel på honom som ett bevis på att han inte passar in på denna skola .. så att de slipper engagera sig och utbilda sina lärare och sätta in extra resurser för att det ska fungera på bästa sätt.

Ett möte anordnades och varken läraren eller rektorn var med denna gång utan bara den nyanställda kuratorn som inte känner mitt barnbarn ..hon satt där och försvarade skolans beslut om att det fungerar som det gör och att planen är att fortsätta göra som de gjort i alla år. Hon meddelade att det fanns en resursperson i klassen som heter Shamiran ..hon ska vara där för mitt barnbarn ..henne har jag då aldrig sett då jag varit där och mitt barnbarn vet säkerligen inte om att hon är där för honom.  De frågade på mötet om hur hon ska göra för att närma sig mitt barnbarn.. hallå ..hur svårt kan det va.. om man är resursperson så kan jag tänka mig att man borde ha en viss vana vid barn och hur man ska närma sig dem. En person som ska finnas där för ett specifikt barn ska passa just det barnet.. jag menar att man ska kunna känna förtroende för den personen och kunna jobba bra ihop… samarbeta och ha respekt för varandras olikheter. Mitt barnbarn är säkerligen inte det enda barn som de stött på som har autism.. så de borde ha en handlingsplan för hur man ska bemöta och hjälpa dessa individer .. ja det kan man tycka.. de är ju utbildade pedagoger eller är de inte det?

Jag känner att skolan  utåt sett vill ha ryggen fri då de anställer en person som inte ens mitt barnbarn vet är till för honom. Så kan man lösa det  enkelt för sig själv.. men vet de ens om vilka svårigheter som finns i vardagen, i skolan och på fritiden? Jag tror inte ens att de satt sig in i hans hela situation..de struntar säkerligen i hur det går ..de löser det på sitt vis under skoltid.. för som de sa så finns det inte pengar till barn som har diagnoser.

Som ni nog förstår så har jag mycket att tänka på … och då har jag inte ens nämnt min mammas situation ..hon är också i en horribel sits ..men det orkar jag inte dra nu.. men där är jag också mycket involverad i hur det fungerar och inte fungerar.

Jag kan inte låta bli att bry mig.. för vem skulle annars  stå upp för de mina?

Så på ett sett har jag valt att gå en jobbig krokig väg.. många hade kanske struntat orättvisorna och fortsatt åt ett annat håll ..för att slippa bli involverade och behöva anstränga sig, ta ställning och kämpa för något som man anser är helt uppåt väggarna. Sådan är inte jag att jag kan blunda för orättvisor ..det har jag inte samvete till .. så jag står upp för de som behöver.. svaga som starka .. jag kan inte låta bli.. och jag hade mått dåligt om jag inte gjort mitt yttersta för att det ska bli så bra som det bara går.

Många gånger har jag tänkt att varför måste jag hela tiden stå upp för rättigheter och orättvisor ..det hade varit enklare att kunna skaka av sig allt och gå åt ett annat håll bara ..men jag kan inte… för jag är den jag är.. och vill inte förställa mig för att utåt sett vara någon jag inte kan stå upp för.

Jag kanske också måste tänka utanför boxen i vissa sakfrågor.. och min uppfattning o mig själv är att jag gör det.. men hur andra uppfattar mig kan förändra hela min syn på mig själv det vet jag.. huvudsaken är att man inte gör andra illa genom sitt sätt att vara .. så långt får man inte låta det gå.

Oj vad långt detta inlägg blev ..så mycket mer kan jag skriva ner om det jag brinner för.. men vem vill läsa sida upp och sida ner vad jag har för tankar om vad som är rätt och fel. Det finns ju inget rätt ej heller något fel ..för vi kan uppfatta och tar till oss saker på helt skilda sätt ..det respekterar jag till fullo.

Nu ska jag fixa en äppelkaka  till mellanmål åt oss barnbarnet och mig ..han kommer hit efter skolan det är hans frihet att kunna gå till mig ..det har varit hans träning inför framtiden att kunna gå hem själv då han slutat skolan. Nästa steg är att få en egen nyckel och att kunna gå på fritidsaktiviteter själv.. det är svårare för föräldrarna jobbar båda heltid men nu har vi hittat en aktivitet som vi tror passar honom bra att ta sig till själv eller han går med en klasskompis som tipsat honom om kockskolan i församlingshemmet inte långt härifrån. Han tar små steg framåt mot sin egen framtid.. där han bör kunna klara sig någorlunda själv ute i samhället. Vi stöttar honom till fulloäven om vi oroar oss en hel del så måste vi låta honom pröva sina vingar.. för vi kan inte vara där hela tiden.

Det ordnar sig nog..

SES!

 

Annonser

3 svar to "Mål och mening med livet!"

Jag har skrivit det förr: Att du finns för ditt barnbarn och stöttar honom som du gör betyder mycket. Men du skriver att det inte finns något rätt eller fel utan att man uppfattar sker på olika sätt. I många lägen är det helt klart vad som är rätt eller fel. Ett sånt läge är hur man stöttar barn med särskilda behov. Du nämner handlingsplan och en sån ska finnas och den ska följas och kontakten med hemmet och anhöriga ska vara tät. Att se till att det finns en kompetent person som assistent just för ditt barnbarn är det rätta och inte en person som oftast är osynlig och flyter omkring på andra håll i skolan, då är det bara en papperslösning och inte en hjälp för honom. Kräv ändring, det är viktigt.
Kram

När det gäller mitt barnbarn så är det ingen tvekan om att han ska ha mer hjälp. När det gäller lagar och förordningar så är det ganska tydligt ändå vad som gäller men skolan kan tolka det annorlunda. De har ju inte pengar säger de. jag tycker att de bryter mot lagen.. alla barn ska ha lika värde oavsett om man har diagnoser, är nyanländ eller behöver annat stöd för att klara av skolsituationen och sin fritid.
Tyvärr så är det här sanningen för många ..man sätter in resurser som inte hjälper ..och de kan inget eller väldigt lite om tex autisms som mitt barnbarn har.
Vi är mycket oroade över hans framtid..hur han ska fixa högstadiet ..men han själv tar det med ro och vill vara som alla andra ..fri och kunna fungera som alla andra. Ha egen nyckel hem ..och kunna åka buss och gå på fritidsaktiviteter. Han har samma rätt till det ..han ska inte vara hänvisad till sin familj att de ska fixa allt. Han behöver nya kontakter och genom det utvecklas än mer.
Jag beundrar mitt barnbarn som fixar sin skolgång med nöd och näppe på sitt egna vis. Ingen vill vara annorlunda ingen väljer att få en diagnos.. han önskar inget annat än att få vara som alla andra.
Det är lätt att bli utanför då man inte förstår de sociala koderna ..lika lätt att bli mobbad..för han har inte ett bra nätverk av kompisar som han kan vara med. Min fasa är att han ska gå ensam ..och at ingen saknar honom.
Kram

Tycker du gör en fantastisk insats för både ditt barnbarn och din mamma. Du har rätt: barn med särskilda funktionshinder ses som just – ett hinder – av speciellt skolan. De ser svårigheter i stället för möjligheter. Vad har resurspersonen för utbildning? Vet du det? Ibland kan det räcka med att hon/han har läst på om olika neuropsykologiska diagnoser men också ha en lyhördhet som inte alla har. Utbildning är ibland inte allt.
1991/1992 jobbade jag som resursperson på en stockholmsskola åt en liten kille med adhd/autism. Han var smart, men gillade inte det statiska skolarbetet. Men i slutänden, när han själv ville, så visade det sej att han hade snappat upp allting läraren sa. Fast han ville inte visa det på befallning :-). Han var helt vild, men jag bad honom springa tre varv runt skolan på rasten vilket han gladeligen gjorde. (Han sprang alltid). Då blev han lite lugnare och kunde lyssna på läraren.
——
Det där med kockskolekursen låter ju jättebra! Då kan han fördjupa sej i något han kanske skulle gilla?
——-
Vi människor föds antingen robusta eller känsliga. Båda är helt normalt. Men kanske borde lärare ta hänsyn till det på ett bättre sätt? Pedagogiken i sej är ju inte allt.
// Kao

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

april 2017
M T O T F L S
« Mar   Maj »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Arkiv

Kategorier

Allena ensam semester trivs mask tankar barnbarn barnbarn barn barn barnbarn rödlök fika jordgubbar saft tvätt packning Mallis Rhodos berget blommor spinning promenad hemmakväll böcker film tvättrace rhodos Mallis blå anemon bär jordgubbar bigarråer hallon semlor vit choklad krusbär rödavinbär trädgård balkong tomater bärkräm havregrynsgröt regn räkningar mamma egentid förhållanden carpe diem funderingar semester kaffe sol promenad hästar zlatan delaktig sammanhang dörrar vägar digital fotoram bilder födelsedagspresent 2012 nu grönskar det efterlyst gofika solnedgång barnbarn flagga bröllop diadem tiara barnbarn sovmorgon Fototriss 208 Hårt svårt börja om Fototriss 209 gemenskap fototriss 225 M frestelser begär karaktär frukost kalas lördag funderar födelsedag fira årsräkning retrougn ambrosia sabrina lönekuvär spargris kontantlös fågelskrämmor A frukost tvätt kråka blomlåda sola födelsedagskalas glass glass salt lakrits chutney surt allsång skansen sommar regn Mallis helg jobb svacka roligt tråkigt hälsa sjukdom diagnos symtom bot vetenskap synsätt välbifinnande hippokrates helheten läkare specialister medkänsla vinterkräksjuka is mjölk träning Mallis vin fest party jobb möte skor prokastinera brev mamma promenad danspass boxning lejonet arbetsprov jordgubbar kalas flädersaft drinkar bubblor maräng mascarponegrädde gla kolfilter torkarblad mat kylskåp toscakaka hollywood Beverly Hill lejonet brumbrum lycka pengar välbehag framgång rik fattig mamma mamma blommor prästkragar lupiner rödklöver kyrkogården paraply regn åska Mallorca halsont grabbarna grus palma nova mamma rullstol möte behov egentid semester kick off midsommar mat överflöd salta grodor sommarhagarna promenad musik balans lagom light extrovert introvert känslighet energi musik Lana del Rey musik P1 sommarpratare Maja Ivarsson nationaldagen ullared barnbarn mamma rabarber och jordgubbspaj vaniljsås solsken promenad natt görtrött grannar kaffe sommarpratare nätter fokus häl dottern söndag paket Justin Bierbermonster high pengar tårta student ekonomi kaffe spinning ryggpass solsken bikini picklad rödlök rabarberchutney james bond tid för hämnd playa Rhodos frappe seg cortison silver god man årsräkning kopior gröt räkningar pappa mamma semester semester turkiet Rhodos Mallis midsommarafton tvätt semla keso hallon yoggi pizza jobbmöte träning mål vikt kilo fläsk sjuk feber halsont ingefära te honung födelsedag tårta blommor mamma sjuk kaffe koffein smitta kräk hosta halsont beroende karensdag kompledigt kurera valnötter äpple Lena Andersson sol bad sommar tingeling barnbarn leverpastej gurka havregrynsgröt äventyr sol himmel räkningar molnen skingrade nudlar nyttigt halsont hes tvättrace sol promenad mamma vård digital fotoram bibblan träning maska tidsbrist personal sol sovmorgon vaken natt sommar semester fantasier natur vik båt sjöbris hamn ankare sorg spinnaker segel vind HSP berg och dalbana specialbegåvning spinning polis bråk skrik borrande tak hål sova student 2013 student tårar respekt fixat sårad ledsen känslor ytan swedish Hose Maffia sylt saft konserveringsmedel minne glömska tankar drömmar sömn drömmar curling plan flygfärdig kärlek omsorg lycklig verklighet val möjligheter teflonpanna glad bara en bild telefonsamtal mamma tema utmaning fantasi trögtänkt nasonex kaffe promenad minusgrader Tro hopp bakslag lejon träning hantlar vikt spinning euro sjusovare klocka Eclipse Tvättstuga spysjukan semesgter jobbmöte k-special tvätt svett nys popcorn film utsövd dammsugare kaffebryggare ensam sällskap varg älg rådjur hästar får ronja birk natur fotosafari usb minne nikon minolta zlatan midsommarafton jordubbar vit choklad ösregn änder ostbågemössa mys fredag sol
Annonser
%d bloggare gillar detta: